sunnuntai 3. huhtikuuta 2016

Kotkan kahden lukion yhdistäminen ei ole järkevää

Kotkassa on enää 2 lukiota. Niiden yhdistäminen ei ole järkevää eikä siihen ole tarvetta.  Viimeisten 15 vuoden aikana Karhulan lukio on ollut Kotkan ykkönen yo- kirjoitusten tuloksissa 14 kertaa. Se kertoo jotakin opettajien tekemästä hyvästä työstä. Halutaanko heidät palkita hyvästä työstä tällä tavalla? Karhulan lukioon kulkee oppilaita hyvin laajalta alueelta, koska koulun maine on hyvä.

Päättäjille ajatusta kahden lukion yhdistämisestä tarjoiltiin valtuustolle viimeksi reilut puoli vuotta sitten. Silloin valtuusto ei ollut hyväksymässä virkamiesten esitystä. Nyt, tyypilliseen tapaan, asia nostetaan uudelleen esille ja sitä ajetaan kuin käärmettä pyssyyn. 

Osa valtuustostamme osoittaa valitettavasti enemmän kuuliaisuutta ja lojaaliutta virkamiesesityksille kuin asukkaille. Virkamieslaskelmat eivät tarkastele ratkaisuja kuntalaisten edun kannalta, vaan ainoastaan kaupungin säästöjen kannalta. Lukioiden yhdistäminen nostaisi kustannuksia käydä lukiota, erityisesti kaupunkimme itäisen ja pohjoisen osan nuorille. Huonot liikenneyhteydet pidentäisivät nuorten työpäivää huomattavasti.

Kotkan itä-, länsi- ja pohjoisosien asukkaille tunnutaan tarjoavan vain veronmaksajan roolia. Palveluja karsitaan rankalla kädellä ja niitä keskitetään aina vain enemmän Kotkansaarelle. Tämä ei ole hyväksyttävää.  Tällä tavoin vain siirretään kaupungin omia lakisääteisiä kustannuksia yhä enemmän asukkaiden harteille.

Kaupungin vetovoimaisuudesta puhutaan usein hartaasti. Hyvät koulutusmahdollisuudet kasvattavat tätä vetovoimaa.  Kotkassa ei arvosteta tätä ulottuvuutta tarpeeksi. Kouluja lakkautetaan jatkuvasti.

Noin 20 vuotta sitten Karhulan lukio aloitti ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyslinjan, joka on todella suosittu ja menestynyt. Samoin lukiossa on matemaattis-teollinen linja (painotus matikassa ja luonnontieteissä), jolta saadut tulokset ovat todella hienoja.

Lukioiden yhdistämisellä tavoitellut säästöt ovat kyseenalaisia. Muutos aiheuttaa lisäkustannuksia, koska kaikki oppilaat eivät mahdu Kotkan lyseon tiloihin.

Ekami painii omien talousvaikeuksiensa kanssa, mutta niihin ei tule hakea ratkaisua sulauttamalla akateemisesti suuntautuva koulutuslinja käytännön ammattikoulutasoon.

Säästöt ovat saavutettavissa myös suhteuttamalla sisäänotettavien määrää ja sisäisin järjestelyin, kuten opettajat ovat esittäneet.
Tarja Bohm
Kotkan kaupunginvaltuutettu, vas.

2.4.2016


tiistai 15. joulukuuta 2015

HYVINVOINTIVALTIOSTA OLLAAN TEKEMÄSSÄ SELVÄÄ JÄLKEÄ


Kesti vuosikymmeniä luoda Suomesta hyvinvointivaltio. Nyt porvarihallituksemme (keskusta, kokoomus, perussuomalaiset) pyrkivät kaikin voimin tekemään siitä selvää yhden 4-vuotiskauden aikana.


Tarja Bohm 15.12.2015

sunnuntai 6. joulukuuta 2015

KOTKAN ITÄRANNAN METSÄN HAKKUIDEN JÄLKISEURAUSTEN KORJAUS


(Kirje on osoitettu A.Ahlström Oy/Kauko Peltomaa, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kotkan kaupunki/ Vesa Yrjönen, Heikki Laaksonen, Kotkan ympäristökeskus Eeva Linkola, Heli Ojala


Hyvät vastaanottajat,

Tänään on 5.12.2015. 
Maanomistaja Ahlström Oy on suorittanut hakkuut Kotkan Itärannan metsä- ja harjualueella alkuperäisen suunnitelmansa mukaisesti. Asukkaille on hakkuista tiedotettu oheisella kirjeellä ja hakkuusuunnitelmalla, joka tähdentää alueen virkistysarvojen turvaamista tuleville vuosille ja sukupolville. Tässä suunnitelmasta käydyissä keskusteluissa yhtiö oli harhauttavasti ilmoittanut, ettei se puutu rajusti maakunnallisesti arvokkaaseen harjualueeseen, Näin kuitenkin on tehty eikä ELYn ja asukkaiden toivomaa harjualueen luonnon koskemattomana pitämistä ole kunnioitettu. 

Myös alueen jälkisiivous on jäämässä suorittamatta. Puhelinkeskustelussani Kaarlo Peltomaan kanssa, hän ilmoitti, että yhtiö ei aio korjata suurempiakaan hakkuujätteitä pois metsästä, vaan aikoo jättää kaikki runkoja pienemmät hakkuujätteet lojumaan metsään. Peltomaan mielestä niistä siirtyy ravinteita metsän pohjaan. Näin varmaan osittain onkin, mutta silti metsässä on pilattu suurimmalta osalta ennen ns. luonnollista mäntykangasaluetta (ja aktiivista marjastus- ja sienestysaluetta) metsän pohjakasvillisuuden pääsy valoon, ja myös ihmisten liikkumismahdollisuuksia alueella. Alue näyttää tänään todella siivottomalta risukasalta.

On välttämätöntä poistaa alueelta vähintäänkin suurimmat hakkuujätteet, mikäli yhtiö todella arvostaa aluetta virkistysalueena, kuten he kirjeessään mainitsevat useaan kertaan.

Samoin viime viikkojen aikana on ollut useita myrskyjä, joiden tuloksena nyt harvaksi hakatulla metsäalueella on kaatunut vielä kymmeniä puita. Tämä siksi, että raskaat metsäkoneet ovat monin paikoin katkoneet puiden muutenkin matalalla olevat juuret ja kun puilla ei ole suojaa toisistaan eikä ympärillä olevasta tiheästä metsästä kuten ennen, niin todella lukuisia puita on kaatunut itsestään poluille ja maastoon.

Näiden puiden poistaminen on myös hakkuista vastuussa olevien tehtävä, mikäli halutaan olla “sanansa mittaisia” ja todella kohdella aluetta ihmisille arvokkaana virkistysalueena.

Mikäli alue jätetään tällaiseksi, näyttää se todellakin enemmän “suurelta risukasalta” entiseen kauniiseen ja monimuotoisuudessaan arvokkaaseen metsäalueeseen verrattuna.

Vetoan asukkaiden puolesta teihin kaikkiin, erityisesti metsänomistajaan, että he korjaisivat sekä suurimmat hakkuujätteet että viimeaikaisten myrskytuhojen jäljet metsästä. Muussa tapauksessa koko hakkuuprosessista jää erittäin huono “muistijälki” metsänomistajan vastuuttomuudesta.

En voi uskoa Ahlström Oy:n haluavan sellaista muistoa itsestään jättää.

Vetoan lisäksi Kotkan kaupungin edustajiin, Kotkan ympäristökeskukseen sekä Kaakkois-Suomen Ely-keskukseen, että te kaikki jatkaisitte neuvotteluja metsänomistajan kanssa yllämainituista asioista pyrkien kaikkien kannalta hyvään lopputulokseen, joka takaisi paitsi metsän suotuisan uudistumisen, myös asukkaiden virkistysmahdollisuudet meille tärkeässä lähimetsässä rantoineen ja harjuineen. 

Suosittelen kaikille osapuolille visiittiä metsään, toteamaan itse millaiselta siellä näyttää hakkuiden jälkeen.

Ystävällisin terveisin
Lähialueen asukkaiden puolesta

Tarja Bohm


keskiviikko 18. marraskuuta 2015

MITÄ KOTKAN VASEMMISTOLIITTO HALUSI TALOUSARVIOON LISÄTTÄVÄN

Aika usein tuntuu siltä, että paikallislehtien uutisointi Kotkan valtuuston kokouksista kaipaisi hieman täydennystä, joten tässä muutamia asioita, joita Vasemmistoliiton 10-hengen ryhmä halusi saada budjettiin, mutta joita enemmistö valtuustosta ei hyväksynyt.

Me olisimme halunneet ja esitimme esimerkiksi, että:


1. Terveydenhuolto: Kuntoutustoiminnasta ei vähennetä 500.000 euroa.  (kaikki muut puolueet vastustivat, ei mennyt läpi, ei edes demarit mukana)

2. Pääluottamusmiehille läsnäolo- ja puheoikeus tehtävää vastaavissa lautakunnissa.
(ei mennyt läpi)

3. Meripäivien yhteydessä avataan paikallisille, yleishyödyllisille yhdistyksille maksuton alue, joka mahdollistaa kotkalaisille toimijoille varainhankinnan. (hylättiin äänin 41 - 10). (Jäimme yksin, ei edes demarit mukana).

4. Kymenlaakson Orkesteri Oy:n avustusta ei vähennetä. (ei mennyt läpi )

5. Kaakonkulman kulttuurimylly ry;n (Monikulttuurikeskus Mylly) avustus pidetään ennallaan. (ei mennyt läpi, hävittiin äänin 36 - 10, tyhjää äänesti 5). Sen sijaan valtuusto hyväksyi demarien esityksen, jossa avustusta leikattiin 17.000 eurolla.

6. Kotka aloittaa vahvuuksiensa meri-, saaristo-, ja jokiluonnon markkinoinnin sekä rakennetun ympäristönsä ainutlaatuisuuden tunnetuksi tekemisen. (ei mennyt läpi, aika kummallista – mitä tässä oli vastustettavaa – kysyy allekirjoittanut)

7. Tavastilan kirjasto jatkaa itsepalvelukirjastona. (ei mennyt läpi, äänet 29 – 22)

8. Alinta omaishoidon tukea, jonka piirissä on 103 kotkalaista, ei lopeteta. (ei mennyt läpi, demarit eivät tulleet mukaan).

9. Kotikuntoon -yksikkö toimii koko vuoden. (äänestys hävittiin 35 - 15, esim.demarit eivät tulleet mukaan)

10. Tekstilisäys: Voimakkaasti lisääntyneestä valtakunnallisen ja paikallisen turvapaikanhakijoiden määrästä johtuen luodaan ajankohtainen Maahanmuuttostrategia. (muut ryhmät eivät tulleet mukaan, äänestys  hävittiin 41-10)

11. Tiutisen koulu ei lakkaa 1.8.2016 alkaen. Koulua ei yhdistetä. (hävittiin äänin 28 – 23). Käytännössä demarien ja kokoomuksen äänet kaatoivat tämän.

12. Vakituisten koulunkäynnin ohjaajien määrä nostetaan sataan. (hävittiin äänin 40-11, eli suurin osa valtuustosta, myöskään demarit eivät lähteneet mukaan)

13. Peruskoulun ”psyykkarien” (psykiatristen sairaanhoitajien) määrä säilytetään ennallaan. (ei mennyt läpi, hävittiin äänin 33-18, perussuomalaiset mukana, demarit eivät.)

 Kotkan Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esityksiä, jotka saimme läpi, esimerkiksi:

1. Selvitetään onko mahdollista, että nuorisovaltuuston jäsenille annetaan puhe- ja osallistumisoikeus valtuuston kokouksiin. (esitys hyväksyttiin, valtuusto yksimielinen).

2.  Tarkastuslautakunnan jäsenet kutsutaan valtuuston tiedonantokokouksiin.
(hyväksyttiin, valtuusto yksimielinen)

3. Kotkan kaupunki toimii määrätietoisesti Rantaradan, pääkaupunkiseudulta suoraan itään suuntautuvan ratayhteyden toteutumisen edistämiseksi. (hyväksyttiin äänin 44 – 7)

4. Hovinsaaren koulun toiminta ei lakkaa 1.8.2016 alkaen, koulua ei yhdistetä. Tämä esitys hyväksyttiin äänin 37 - 14 (vain kokoomus + rkp vastusti)

5. Läpi meni myös Vasemmistoliiton ja demarien yhdistelty esitys siitä, että ”Kaikki juniorien harjoitusvuorot ovat maksuttomia (alle 18 -vuotiaille, demarien lisäys) kaikissa yksilö- ja joukkuelajeissa. Maksuttomuus koskee kaikkia kaupungin liikuntatiloja. Pelimaksut säilyvät vuoden 2015 tasolla (viimeinen lause sekä maininta alle 18 vuotiaista olivat demarien lisäyksiä).

Positiivisista muiden tekemistä esityksistä on mielestäni mainittava erikseen erityisesti demarien tekemä esitys siitä, että poistettaisiin kohta, jota virkamiehet/kaupunginhallitus olivat esittäneet koskien subjektiivisen päivähoidon rajoittamista eli poistettiin seuraava teksti: ”päiväkotiverkon ja sen toiminnan suunnittelu vastaamaan varhaiskasvatuslakia ja hallitusohjelman mahdollisten muutosten haasteita”. Tämä kohta poistettiin äänin 29 - 22 eli demarien, vasemmistoliiton, vihreiden ja puolesta sananvapauden äänin.

Muutoin olin melko tyytymätön demarien suoritukseen, koska he myötäilivät mielestäni aivan liikaa kokoomuksen linjaa ja tyytyivät melko lailla sanamuotojen viilaukseen.

Kaikki vasemmistoliiton tekemät esitykset olisi voitu toteuttaa ja saada silti jopa hieman ylijäämäinen budjetti, mikäli kunnallisveron korotus (vain 0,25 %) olisi hyväksytty. Tätä muut puolueet eivät halunneet, lähinnä poliittisista syistä. Tuo marginaalinen korotus olisi vaikuttanut alimpiin tuloluokkiin seuraavasti: n. 3000 € kuukaudessa ansaitseville – 6 € /kk
n. 2000 € kuukaudessa ansaitseville – 4 €/ kk ja n. 1000 € kuukaudessa ansaitseville -2 € /kk.

Budjetti on tarpeen saada nolliin eli tasoihin, joten esitetyt menot tulee voida aina ehdottaa katettaviksi jollakin tavalla. Virkamiesten antamat laskelmat sinällään ovat aina toki vain laskennallisia ja usein niihin sisältyy jo sinällään ”ilmaa”, eikä niitä voi lukea kuin piru raamattua.

Yllä oleva lista ei ole varmaankaan aivan täydellinen. Kollegat voivat toki mielelläänkin täsmentää sitä tarvittaessa.  Oletan myös, että kaupungin sivuilta voi lähipäivinä lukea kaikki, myös muiden ryhmien tekemät ja läpimenneet esitykset.

Tarja Bohm, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kotka 18.11.2015

sunnuntai 25. lokakuuta 2015

VAATIMUS TOIMENPITEISTÄ KOSKIEN KOTKAN ITÄRANNAN HAKKUITA

From: Tarja Bohm
Sent: Monday, October 12, 2015 12:26 PM
Subject: Re: METSÄ - JA PUISTOASIAA

Arvoisat vastaanottajat, (erityisesti Ympäristökeskuksen johtajalta Eeva Linkollta pyydän välittömiä toimia!)
 
Ensiksi: – Heli Ojalalle – miksi ette vastaa minulle itse, vaan välitätte minulle vain Ahlströmin antamia vastauksia?
 
Toiseksi Ahlsrömin/Peltomaa alla olevaan viestiin välttämättömiä oikaisuja:
 
Ahlström/Peltomaa todellakin lähetti oheisen kuvan mukaiset (vain 2 rullaa) keltaista nauhaa, eikä pyynnöistäni huolimatta lähettänyt sitä enää lisää.
Nauha ei riittänyt kuin murto-osaan suojeltavista puista ja nimenomaan alueilla, jotka Ahlström oli hakkuusuunnitelmassaan määrännyt eniten hakattaviksi (vihreällä ja punaisella hakkuukartassa merkityt alueet).
 
Samaisessa puhelinkeskustelussamme Kaarlo Peltomaa vakuutti, että hakkuusuunnitelmassa vaaleansinisellä merkityiltä alueilta ei ole tarkoitus kaataa puita, kuin ainoastaan- suora siteeraus:”vain puu sieltä – toinen täältä. Samoin hän kertoi tuolloin yhtiön välttävän puiden hakkaamista vakiintuneiden kulkureittien varsilta. Tähän lupaukseen luottaen, emme lainkaan olettaneet maanomistajan ulottavan hakkuitaan tälle arvokkaan harjualueen kauneimmalle alueelle. Nyt kuitenkin 400 runkoa alla olevan viestin mukaan. Se on ehdottomasti liian paljon.
 
Nyt siellä arvokkaan harjualueen hienoimmilla reiteillä on kuitenkin merkattu nimenomaan kauneimmat, suorimmat, vanhimmat ja komeimmat männyt kaadettaviksi – lähes poikkeuksetta ja paljon suuremmassa mittakaavassa kuin oli luvattu. Samoin ovat kaadettavat merkkaukset osuneet lähes poikkeuksetta vakiintuneiden, leveiden polkujen varsille, sekä Metsäkulman/Paaskallion ja Itärannan välisellä alueella, että harjun korkeinta kohtaa seuraavan polun varrella.
 
En tiedä missä Kotkan Ympäristökeskuksen väkeä tai kaupungin rakennusvalvontaa on kävelytetty tilannetta tarkastelemassa. Rakennusvalvonnalta tullut viittaus “säilyneisiin pieniin käkkyrämäntyihin” antaa olettaa, että heidän mielikuvansa metsästä rajoittuu Äijänniemen uimarantaan.
Olen tarjoutunut Ympäristökeskukselle (Eeva Linkola) oppaaksi kävelyretkelle metsään, jonka tietenkin tunnen hyvin, mutta minuun ei ole otettu yhteyttä.
 
Olen erittäin pettynyt Ahlströmin/Peltomaa antamaan vastaukseen, joka mielestäni ei anna totuudenmukaista kuvaa tilanteesta.
Toistan vaatimukseni tiukemmista toimenpiteistä Kotkan Ympäristökeskukselle sekä Kotkan kaupungille, joiden molempien tulee valvoa kaupunkimme ympäristön virkistysarvon säilymistä.
 
Lisäksi totean, että on todella törkeää, jos yhtiö saa jättää hakkuujätteet mätänemään metsiin ja pilata näin metsän aluskasvullisuuden kasvumahdollisuudet. Näkymät ennen kauniissa metsässä ovat kuin talvisodan jäljiltä, jos yhtiä saa jättää sen tähän tilaan. Kaupunkimme vastuuhenkilöillä tulee olla enemmän kiinnostusta taajamaluontoa kohtaan. Nyt ollaan kaupungin taajama-alueella ja lisäksi erittäin arvokkaaksi todetulla harju-alueella. Harju on jatketta Salpausselän harjumuodostumalle ja sama harjualue  jatkuu Kotkan Lehmänsaareen asti.
 
Mitä tulee asukkaiden yhteydenottoihin Ahlströmiin, ovat minun tietoni yhteydenotoista huomattavasti laajemmalti kriittiset, kuin minkä kuvan Ahlström/Peltomaa haluaa antaa. Hakattujen puiden tarjoamista ns. saunapuiksi muutamille henkilöille käytetään tässä hyväksi, jotta luotaisiin kuvaa ihmisten myötämielisyydestä.
 
Lähialueiden asukkaat ovat tehneet kaupungille asiasta huomautuksia. Me emme vastusta kaikkea, olen todennut, että jo hakatun metsän keskialueen kanssa voimme elää, mutta vaadimme vain sitä, että harjun arvokkaimmat osat – joista edellisessä viestissäni puhuin – säilytettäisiin ja pidättäydyttäisiin komeimpien puiden hakkaamiselta sillä alueella, joka hakkuusuunnitelmassa on merkitty vaaleansinisellä. Lisäksi vaadimme, että hakkuujätteet puhdistetaan pois jo hakatulta metsäalueelta.
 
Kaikki viestini on lähetetty tiedoksi myös Kaakkois-Suomen Ely-keskukselle sekä tiedotusvälineille.
Odotan Kotkan kaupungilta ja erityisesti Kotkan Ympäristökeskukselta entistä tiukempia toimia (ja enemmän kuin Ahlströmiltä tulleita ja minulle välitettyjä vastauksia) tämän kaupunkimme arvokkaan harjualueen luonnonkauneuden turvaamiseksi.
 
Ystävällisin terveisin
 
Lähialueen asukkaiden puolesta
 
Tarja Bohm
Hyökykatu 4
48910 Kotka
050 5299359

A.Ahlström Oy;n hakkuusuunnitelma. Harjualueen arvokkaimmilla osilla (merkitty vaaleansinisellä)
 oli luvattu kaataa "vain yksittäisiä puita sieltä täältä".

Kaksi rullaa keltaista nauhaa. Ei kovin moneen puuhun riittänyt.
 

ITÄRANNAN HAKKUUT - HUOMAUTUS KOTKAN KAUPUNGILLE


Kotkan kaupunki                                                                                                       6.10.2015
Rakennusvalvonta
Kustaankatu 2
48100 Kotka

Kirjallinen huomautus Kotkan kaupungin rakennusvalvonnalle
Ref.  Kuuleminen Itärannan erikoishakkuiden johdosta

Viitaten yllä olevaan asiaan haluan huomauttaa seuraavaa.

1. Ensiksi haluan huomauttaa, että Kotkan Itärannan metsän erikoishakkuista koko Itärannan arvokkaaksi luokitetulla harjualueella ei ilmoitettu asukkaille kaupungin toimesta (ei tehty asukkaiden kuulemista) eikä ilmoitettu Kotkan ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus sai asiasta tietää vasta, kun allekirjoittanut siitä heille ilmoitti. Ympäristökeskus kävi paikalla vasta jo hakkuiden alettua, kun kaupungin rakennusvalvonta ja puisto-osasto olivat paikalla käyneet. Mielestäni tässä asiassa olisi erityisesti tullut kuulla Kotkan ympäristökeskusta, jonka alaisuuteen tällaiset asiat kuuluvat.

2. Nyt (22.9.2015) ilmoittamanne kuuleminen koskee vain osaa Itärannan metsän hakkuualueesta. Puhelimitse saamani tiedon mukaan kuuleminen koskee vain kaava-aluetta.

3. Ilmoituksessa ilmoittamanne karttaa kyseessä olevasta alueesta ei huomautusten jättämisaikana (6.10. mennessä) ollut esillä, vaikka ilmoituksenne niin sanoi. Kartta ilmestyi nettisivuille vasta viime tingassa, kun allekirjoittanut sitä tiedusteli 5.10. eli päivää ennen huomautusajan umpeutumista.

Kartassanne tulkintani mukaan vihreällä merkitsemänne alueet kuuluvat nyt hakkuusuunnitelmaan. Haluan huomauttaa, että nämä alueet, sen lisäksi että ne rajoittuvat Itärannan arvokkaaseen harjualueeseen, ovat myös erittäin suuressa virkistyskäytössä ja maisemallisesti arvokkaita alueita. Alueet rajoittuvat myös Paaskallion alueeseen, jonka Kouvolan hallinto-oikeus 16.2.2011 tekemänsä rakennuskaavapäätöksen kumoamisen (HO päätös nro 11/0065) perusteluissa toteaa erityisen arvokkaaksi ympäristöksi. Hallinto-oikeus toteaa: ”kaavaselostuksen mukaan maisemallisesti arvokkaimmat kohteet kaavoitettavalla alueella ovat harjun jyrkkäpiirteinen reunavyöhyke sekä metsämaisemasta voimakkaasti kohoava Paaskallio. Paaskallion alue on asemakaavassa osoitettu lähivirkistysalueeksi (VL). ”

4. Kaiken yllä olevan lisäksi ja perusteella pyydän kaupunkia rajoittamaan hakkuita kyseisellä alueella minimiin, sillä alue on erittäin luonnonkaunista aluetta, aktiivisessa virkistyskäytössä, sekä myös asukkaiden ja koululaisten kulkureitti kahden kylän- Itärannan ja Suulisniemen – välissä.

5. Lisäksi on tärkeää velvoittaa hakkuuyhtiö korjaamaan hakkuujätteensä sekä tässä kyseessä olevalta alueelta (jota toivottavasti ei hakata paljoa), myös koko Itärannan metsän alueelta. Yhtiöltä saamieni tietojen mukaan he aikovat jättää metsään hakkuujätteet jälkeensä, mikä olennaisesti tulee pilaamaan pohjakasvillisuuden kehittymisen vuosikausiksi eteenpäin sekä pilaamaan alueen luonnonkauneuden ja virkistysarvon. Tämä metsäalue on taajama-aluetta eikä suinkaan niin sanottua villiä metsää jossain kaukana asutuksesta.

Meidän lähialueen asukkaiden kannalta koko Itärannan metsäalue oli puhdas ja hyvä marjankeruu- ja lenkkeilyalue monine polkuineen. Nyt siitä uhkaa jäädä jäljelle vain hakkuumetsän risukkoa, jonka virkistysarvo ei suinkaan ole verrattavissa entiseen.

Tarja Bohm, Suulisniemen asukas, Kotkan kaupunginvaltuutettu
Hyökykatu 4, 48910 Kotka,  gsm 050 5299359
tarja.bohm@kymp.net

 

lauantai 22. elokuuta 2015

Kotkan Tiutisen saaristokoulu on ainutlaatuinen


Kotkan Tiutisen saaristokylä asuinympäristönä houkuttelee monia. Kylä on kasvanut ja uusia asukkaita on muuttanut sinne. Vanhemmilla on usein ollut mielessään myös turvallinen koulu lähellä kotia. Kylään on rakennettu useita uusia taloja ja vanhoja taloja on hoidettu ja korjattu hienosti. Kylä on aktiivinen ja edustaa arvokasta saaristolaisperinnettä, jota tulee vaalia. Tämä on juuri sitä, josta me Kotkassa ylpeilemme

Tiutisen saaristokylässä on erittäin hieno ja suuri puurakenteinen koulu, joka ympäristöineen edustaa uskomattoman hienoa saaristolaismiljöötä. Koulu on kylän sydän ja ainutlaatuinen helmi merikaupungissamme. Soisin kaikkien Kotkan valtuutettujen käyvän pikaisesti tutustumassa sekä kouluun, että koko kylään ja päätyvän yhteisesti koulun säilyttämiseen. Huonot ja hätäiset päätökset on mahdollista ja tarpeen muuttaa, jos vaakalaudalla on arvokkaan kulttuuriperinnön sammuminen.

Tiutisen koulun lakkauttamisesta on virkamiesvoimin esitetty saatavan noin 200.000 euron "säästö" kaupungille, mutta mielestäni se ei ole todellista säästöä, sillä lukuun ei sisälly esimerkiksi koululaisten kuljetuksista Hakalan kouluun aiheutuvia kuluja tai arvokkaan, vasta kunnostetun rakennuksen hoidon vaatimia kuluja. Rakennukset säilyvät vain kun niissä on elämää. Jos koulu menetetään, menetetään arvokas helmi saaristokaupungissamme. Se olisi kovin lyhytnäköistä.

Kotkan valtuuston on mielestäni mietittävä tämä asia vielä uudelleen ja tarkemmin, jotta emme tulisi tehneeksi suurta virhettä. Kylä ja koulu ovat arkkitehtoninen kokonaisuus, joka edustaa vielä säilynyttä saaristolaismiljöötä, joka on ainutlaatuinen - ei vain Kotkassa tai Suomessa - vaan myös maailmassa.

Kotka on muodostunut lukuisista kylistä, joilla kaikilla on oma identiteettinsä. Tiutisen kylällä on oma erityinen tarinansa kerrottavanaan, myös ajatellen kaupunkimme markkinointia ja merellistä perinnettä. Koulun lakkauttaminen olisi paljon suurempi menetys, kuin pelkästään rahassa on laskettavissa. Kylällä on annettavaa myös turismille. Se kertoo tarinaa meillä vielä elossa olevasta saaristolaiselämästä ja -perinteistä. Tähän tarinaan liittyy oleellisesti saaristokoulu. Elävä, toimiva ja perinteinen puurakenteinen koulu saaristolaismiljöössä on nykyisin harvinaisuus. Jos siitä luovutaan, luovutaan myös mahdollisuudesta kertoa tuleville sukupolville ja vierailijoillekin elämänmuodosta, joka on ollut kaupungissamme tärkeä monien sukupolvien ajan.
 
Tarja Bohm 22.8.2015


tiistai 9. kesäkuuta 2015

Kotkan lukioiden yhdistäminen olisi virhe


Kotkassa on lukioita vähennetty siten, että jäljellä on enää kaksi, jotka nyt haluttaisiin säästöihin vedoten yhdistää yhdeksi. Lukiot sijaitsevat tällä hetkellä liikenneyhteyksien kannalta melko optimaalisesti siten että yksi sijaitsee Kotkansaarella ja toinen Karhulassa.

Karhulan lukion lakkautusesitys poistettiin säästöohjelmasta kaupunginjohtajan sanojen mukaan toistaiseksi. Useat valtuutetut ovat toistuvasti vaatineet avointa kustannusvertailua kahden ja yhden lukion mallien välillä. Sellaista emme ole koskaan saaneet. Meille on esitelty vain Karhulan lukion lakkauttamisesta saatavia oletettuja etuja. Nyt lakkautusesitys poistettiin listalta toistaiseksi ja Karhulan lukio jätettiin roikkumaan löysään hirteen. Koululle tällainen tilanne on erittäin hankala, koska opetussuunnitelmat on joka tapauksessa tehtävä tulevaisuutta ja uutta lukuvuotta varten.

Rehellisempää olisi ollut todeta, että sekä valtuutettujen, että vanhempien ja opiskelijoiden aktiivisesti ja ansiokkaasti esiintuomat faktat puhuivat kahden lukion ja erityisesti Karhulan lukion säilyttämisen puolesta.

Kuviteltuja säästöjä ei haluttu eritellä ja esitellä valtuustolle, koska niistä ei ole todellista näyttöä. Lukioiden oppilaat eivät olisi mahtuneet Kotkan lyseon tiloihin, vaan oppilaat olisi jouduttu sijoittelemaan korvaaviin tiloihin, jotka jälleen jouduttaisiin remontoimaan tarkoitukseen sopiviksi. Korvaavina tiloina on mainittu esimerkiksi vanha paloasema, vanha nuorisotalo Greippi, kirjasto ja Koteko. Tällainen hajasijoittelu ei ole toimiva ratkaisu opetuksen kannalta ja muutostyöt maksaisivat.

Karhulan lukio on opetustuloksissa ollut kaupunkimme ykköslukio viimeisten 14 vuoden ajan. Koulussa on menestyksekäs matemaattis-teollinen linja, jossa opetus painottuu matemaattisiin ja luonnontieteellisiin aineisiin. Linjalta toissavuonna valmistuneet ovat kaikki nyt yliopistoissa opiskelemassa. Karhulan koulu aloitti myös ensimmäisenä Suomessa yrittäjyyslinjan, joka on erittäin vetovoimainen ja toiminut jo noin 20 vuotta. Tämä linja tekee työtä opettajien omin voimin, ilman valtion tukea ja tekee tätä työtä tehokkaasti ja hyvin tuloksin. Lukioon tullaan kauempaakin, koska sen maine on hyvä.

Karhulan lukiossa on vuosikausia tehty erittäin hyvää työtä, mistä opettajille kuuluvat suuret kiitokset. Lukioiden yhdistämisellä katkaistaisiin rajusti hyvin menossa olevat kehitysprosessit. Kestäisi monia vuosia saada aikaan todellinen yhdistyminen, kuten Kotkassa tiedetään kokemuksesta. Yhteenkuuluvaisuutta ja hyvää yhteishenkeä ja hyviä tuloksia ei luoda yhtäkkiä vaan pitkäjänteisellä työllä. Opettajille ja koko henkilökunnalle on nyt annettava ja taattava työrauha jatkaa hyvää ja nousujohteista työtään. Hyvien koulujen olemassaolo on ehdoton vetovoimatekijä kaupungillemme.

 

Tarja Bohm
kieltenopettaja, FM
kaupunginvaltuutettu, vas.

 

 

keskiviikko 8. huhtikuuta 2015

Vaaleissa äänestetään Suomen tulevaisuuden linjasta


Nämä vaalit ovat arvovaalit. Näissä vaaleissa äänestetään Suomen tulevaisuuden linjasta.  Äänestäjät päättävät, jatketaanko kansan suuren enemmistön kurjistamisen tiellä - vai tartutaanko aktiivisemmin suuryritysten veropakoiluun ja käytetään nyt veroparatiiseihin valuvat miljardit työllistämiseen ja kansan enemmistön elämänlaadun ja palvelujen parantamiseen. 

Vaalit ovat sesonkiaikaa ilmoitusmyynnille. Rahalla saa ostaa näkyvyyttä. Onko enää tilaa ajatuksille siitä, mistä tässä vaalimediasirkuksessa oikeastaan on kyse?

Populismi on astunut politiikkaan. Populismilla ei ole omaa aatetta, vaan se lainaa ajatuksia ja sloganeita sekä vasemmalta, että oikealta ja tarjoaa niitä aina sen mukaan, kuka kysyy. Populismi on myös sitä, että nostetaan esille marginaalisia ”ongelmia”, joista on helppo puhua, mutta jotka eivät lopultakaan vaikuta suuresti Suomen talouteen. Populismi ei kuitenkaan puutu oikeistolaisen talouspolitiikan kovaan ytimeen eikä arvostele oikeistopolitiikan aiheuttamaa taloudellisen eriarvoisuuden lisääntymistä ja syvenemistä.

Mediasirkus vaalien ympärillä on valtava. Gallupeista ja räväköistä otsikoista on tullut ennustamisen lisäksi mielipidevaikuttamisen keino. Tuntuu siltä, että median osuus vaaleissa on merkittävämpi kuin ehdokkaiden itsensä. Media voi nostaa esille suosikkejaan ja päinvastoin. Se, joka hallitsee tiedotusta, hallitsee mielipiteitä.

Äänestäminen on demokraattista.  Jokaisella äänestäjällä on tasan yksi ääni varallisuudesta riippumatta. Äänestäjällä on tilaisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. Nyt äänestetään siitä, tullaanko edelleen vähentämään terveydenhoidosta hoitavia käsiä, heikennetäänkö opetusta edelleen suurentamalla luokkia ja karsimalla kouluavustajia ja kouluja, alennetaanko työttömyysturvaa entisestään ja tullaanko eläkkeiden indeksikorotukset jäädyttämään?

Äänestämme siitä, mikä on ensisijaista. Hoitaa niitä, jotka apua tarvitsevat joko työttömyyden, sairauden, korkean iän, vaikean vamman tai muun syyn vuoksi, vai onko etusijalla turvata superrikkaiden edelleen rikastuminen sallimalla verokeinottelu myös jatkossa?

Haluaako Suomen kansan enemmistö sitä, että nykyinen leikkauslinja ja palveluiden alasajo jatkuu vai haluaako kansan enemmistö antaa tilaa sellaiselle linjalle ja talouspolitiikalle, joka pyrkii tasoittamaan tuloeroja mieluummin kun lisäämään niitä?  Sinä päätät. Äänestä.


Tarja Bohm
Kieltenopettaja, FM
Kaupunginvaltuutettu, Kotka
Ehdokas eduskuntavaaleissa, vas.

lauantai 7. maaliskuuta 2015

Loppu leikkauksille ja suuryritysten veronkierrolle

Toimittaja sai lopulta puristettua Stubbilta (TV1 lauantaiaamu 7.3.) kokoomuksen lääkkeet hyvinvointiyhteiskunnan ”pelastamiseksi”. Ne ovat etuuksien, eläkkeiden, lapsilisien ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaukset, kehitysyhteistyön leikkaus ja julkisen sektorin pienentäminen (irtisanomiset) sekä muutaman ministerin palkan alennus.

Ohjelmassa ei puhuttu siitä, miten valtion kassaan saataisiin lisää rahaa palveluihin esim.
1. Tukkimalla verovarojen jatkuva vuoto veroparatiiseihin.
2. Verottamalla pääomatuloja kuten ansiotuloja ja
3. Nostamalla rikkaiden veroja lisäämällä progressiota todella suuriin palkkoihin.
Ei puhuttu, koska tämä on vasemmiston linjaus.

90-luvun laman jälkeen Suomessa rikkaat ovat entisestään rikastuneet ja köyhät köyhtyneet. Miksi? Mm. siksi, että tuolloin erotettiin toisistaan pääomatulojen ja ansiotulojen verotus. Nyt rikkaat voivat kikkailla nostamalla palkkansa vähemmin verotettuna pääomatulona.

Oikeisto vaatii jatkuvasti leikkauksia palveluihin, työttömyysturvaan, terveyspalveluihin, koulujen menoihin ja muihin pien- ja keskituloisten elämänlaadun kannalta olennaisiin asioihin. Oikeisto hallitsee tiedottamista ja valitsee aiheet, joilla mielipiteisiin vaikutetaan. Leikkauksia tarjotaan ainoana vaihtoehtona, jota ne suinkaan eivät ole. Alan kyllästyä tähän, entä te?

Rahaa on, mutta se on pientuloisen, työttömien, vanhusten, vammaisten ja lapsiperheiden kannalta väärässä paikassa. Verovaroja valuu Suomesta jatkuvasti ulkomaille ja sijoituksiin rahoitusmarkkinoille sen sijaan, että rahat käytettäisiin välttämättömien palvelujen rahoittamiseen ja työllisyyttä parantaviin investointeihin. Suomen verosäkki vuotaa pahasti ja kansan enemmistö voi päivä päivältä huonommin.

Vaalit ovat kansan mahdollisuus muuttaa Suomen talouspolitiikan suuntaa. Oikeiston linja on erittäin selvä. Edelleen tullaan leikkaamaan terveyspalveluista, kouluista, julkiselta sektorilta vedoten siihen, että muuta mahdollisuutta ei ole. Vaihtoehtoja on, mutta niitä eivät oikeisto eivätkä populistit tarjoa.

Vasemmistoliiton esittämä talouspoliittinen linjaus perustuu siihen, että silloin kun valtiolla menee heikommin, niin juuri silloin on elvytettävä, eli satsattava esimerkiksi teiden ja hometalojen korjauksiin ja muihin työllisyyttä parantaviin investointeihin. Verovuodot tukkimalla ja työllisyyttä parantamalla kansamme enemmistön elämänlaatu paranee.  

Tarja Bohm
Ehdokas, Vasemmistoliitto
Kaakkois-Suomen vaalipiiri

7.3.2015 Kotka
 

 

tiistai 10. helmikuuta 2015

Hallituksen kiristyslinja osuu myös pieneläkeläisiin


Pertti Kuosmanen (mielipide Kymen Sanomat 10.2.) nostaa esiin eläkeläisten, erityisesti pientuloisten eläkeläisten ongelmat ja aivan oikeutetusti. Olen pitkälti hänen kanssaan samaa mieltä, ja näin vaalien alla on hän valinnut juuri oikean hetken nostaa esiin pienet eläkkeet.  

 Kuitenkaan ei ole aivan totta, ettei kukaan välitä eläkeläisten asioista. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt lakialoitteen, jossa esitetään kaikkiin eläkkeisiin täyttä indeksikorotusta. Vasemmistoliiton mielestä hallituksen päätös jäädyttää eläkkeet ja muut sosiaalituet on pienillä tuloilla elävien kannalta kohtuuton. Kun elinkustannukset nousevat, voiko pienituloinen enää tehdä muuta kuin jättää lääkkeet ostamatta, sanoo vasemmistoliiton aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Risto Kalliorinne.

Hallitus esittää laajasti sosiaalietuuksien ja eläkkeiden osittaista indeksileikkausta vuodelle 2015. Tällöin 1,1 %:n sijasta korotus olisi vain 0,4 %. Hallitus ei aio kompensoida muutosta seuraavissa työeläke- ja kansaneläkeindeksien tarkistuksissa, päinvastoin se esittää käytäntöä pysyväksi.
Näin eläkeläisten kurjistaminen jatkuisi joka vuosi ja aina vaan pahempana, sanoo Kalliorinne.


Eläkeläisten kurjistaminen on vain yksi esimerkki siitä, miten tämä hallituksen aikana on pientuloisten asema heikentynyt. Suomessa viimeisten kymmenen vuoden aikana eriarvoisuus on lisääntynyt huimasti, rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät entisestään köyhtyneet, eikä tähän kaikkeen ole syynä kansainvälinen taloudellinen lama, kuten meidän annetaan mielellään ymmärtää. Syynä ovat hallituksessamme tehdyt suurtuloisia suosivat päätökset eduskunnassa ja erityisesti hallituksessa.

 Aivan kuten palkoissa, myös eläkkeissä on huimia eroja. Suomessa on joukko erittäin rikkaita eläkeläisiä ja on niitä, jotka todella joutuvat kituuttamaan toimeentulonsa rajamailla. Pieneläkkeensaajien asia on todella hyvä nostaa päivänvaloon. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa meidän tulee kyetä hoitamaan paremmin vanhuksemme ja eläkeläisemme, lapsemme ja vammaisemme.  Johtajien bonukset taitavat olla ainoa asia, joka on hoidettu melko hyvin viimeisten kymmenten vuosien aikana. 

 
Eläkerahastoihin on kertynyt mittavia summia, ja niiden käyttötarkoitus on saanut uusia muotoja. Eläkerahastojen varat eivät loju toimettomina, vaan niistä on tullut merkittävä osa sijoitustoimintaa.   Eläkeuudistus tulee voimaan vuonna 2017. Työ on tekeillä. On todella oikea aika nostaa ääntä pientuloisten eläkeläisten elinolojen kiristämisen lopettamiseksi.

 
Tarja Bohm, vas.
Kaupunginvaltuutettu, Kotka
Eduskuntavaaliehdokas, Kaakkois-Suomen vaalipiiri

10.2.2015

lauantai 24. tammikuuta 2015

Media on muuttunut vallan vahtikoirasta politiikan tekijäksi

Professori Juha Siltalan mukaan 85%  medioista Suomessa on yksityisessä omistuksessa. Siltalan mielestä mediakeskustelumme on ”berlusconimaista” , sen tarkoitus on valvoa tiettyjä intressejä ja sillä on oma agendansa. Näin on. Medioiden yksityinen omistus tarkoittaa myös sitä, että lehtien agenda noudattaa omistajien tahtoa. Sitoutumatonta lehdistöä ei ole olemassakaan.

Asioiden ja tapahtumien taustoihin ja analysointiin ei ole medialla aikaa. Kaiken tiedotuksen on tapahduttava nopeasti, välittömästi ja ennen kaikkea maksimaalisesti huomiota herättävällä ja myyvällä tavalla. Tämä johtaa yhä mustavalkoisempaan ja kärjistetympään tiedottamiseen.

Suomen hallinnon ja kansalaisten yhteinen tietoportaali verkossa (Demokratiatietopankki) toteaa: "Nykyään valtamediat ovat suureksi osaksi liikeyhtiöitä, joiden tavoitteena on tuottaa voittoa omistajilleen. Tiedotusvälineille onkin hankala kysymys, onko niiden perimmäinen olemassaolon tarkoitus ainoastaan voiton tekeminen vai jokin muu, yhteiskunnallisempi syy, esimerkiksi tiedon lisääminen tai epäkohtiin puuttuminen."

"Ongelmaksi muodostuu, että median todellisuus vaikuttaa helposti koko todellisuudelta. Asiat, ihmiset tai ajatukset jotka eivät pääse läpi mediassa, muuttuvat helposti näkymättömiksi. ”

Tällaista taktiikkaa noudatetaan esimerkiksi silloin, kun vaikkapa Vasemmistoliiton esittämät ajatukset pääsevät vähemmän esille kuin esimerkiksi Paavo Arhinmäen punaiset tennarit.  Tiedottamisesta tulee viihteellistä ja pinnallista.

Asiatietoa tarjoillaan usein aivan kuin jatkokertomuksen muodossa toistamalla tiettyä uutista niin, että sen (ja halutun mielikuvan) välittyminen menee perille.
 
Meitä hallitaan myös peloilla. Meille luodaan valtamedian (erityisesti keltaisen lehdistön) avulla erilaisia uhkakuvia. Esimerkiksi, että Venäjä olisi meille yhtäkkiä ainoastaan suuri uhka tai, että maahanmuuttajat olisivat syypäitä kaikkiin Suomen ongelmiin, kuten tietty äärioikeistolainen perussuomalainen joukko väittää. Perussuomalainen populismi ruokkii mediaa kädestä ja saa haluamiaan räväköitä otsikoita. Faktat ja asiatieto jäävät sivuun, koska ne eivät myy.  

 Yhtä tärkeää kuin se, mistä kerrotaan, on se mistä vaietaan. Ikävät ja epäkaupalliset aiheet jäävät helposti marginaaliin.  Paperilehdet taistelevat olemassaolostaan. Toivottavasti eivät laadun kustannuksella.

Tarja Bohm, Vasemmistoliiton ehdokas eduskuntavaaleissa 2015
Kotka, Kaakkois-Suomen vaalipiiri


tiistai 13. tammikuuta 2015

Kansalaisaktiivisuus kannatti - Luontoarvot voittivat Kotkan Itärannassa 16.2.2011


Eräänä lokakuun aamuna 2008 liikuin koirani kanssa Kotkan Itärannan ja Äijänniemen lähimetsässä ja havaitsin, että siellä oli alettu pystyttää outoja tontinmerkkejä, vaikka alueen kaavoituksesta ei ollut vielä tehty päätöksiä. Tulin kotiin ja tuohtuneena kirjoitin siltä istumalta paikallislehteen kirjoituksen, jossa kutsuin sekä päättäjät, että asukkaat koolle paikan päälle tutustumaan alueeseen ja keskustelemaan asiasta. En arvannut, että tästä käynnistyisi spontaani kansanliike ja noin 2,5 vuotta kestänyt taistelu arvokkaan harjualueen, lähimetsän, kaikille vapaiden rantojen ja virkistysalueen puolesta.

Metsäalue on A. Ahlström Oy:n omistama 74 ha:n metsäinen ja arvokas hiekkaharjualue, joka on kaupunkimme asukkaille tärkeä virkistysalue, mutta jota uhkasi kaavoittaminen kalliiksi ja suuriksi rantatonteiksi, joille suunniteltiin ökytalojen täyttämää luksusasuinaluetta.

Käynnistimme kansanliikkeen vapaiden rantojen ja alueen luontoarvojen puolustamiseksi. Keräsimme nimiä adressiin, kirjoitimme lukemattomia vetoomuksia päättäjille ja lehtiin, annoimme haastatteluja eri medioille TV mukaan luettuna, avasimme projektille kotisivut, joilla toimme esiin faktoja ja perusteluja, tutkimme lakipykäliä koskien luontoarvoja sekä kaavoituksen kiemuroita, kävimme neuvotteluja päättäjien, luontojärjestöjen, ympäristöviranomaisten kanssa. Papereita ja karttoja kertyi muutama mapillinen, kirjoituksia, tiedostoja, kuvia ja muuta materiaali aivan mieletön määrä.

Välillä tuntui turhauttavalta huomata miten vähän monet rahan valtaa yli kaiken kunnioittavat poliitikot välittivät meidän asukkaiden esittämistä faktoista, jopa luontoa ja kaavoitusta koskevasta lainsäädännöstä. Meitä väheksyttiin, meille ei aina välitetty vastata, meidät koetettiin vaikenemalla tehdä näkymättömiksi, mutta me emme antaneet periksi.

Onneksi saimme myös puolustajia ja tukea paitsi laajalti koko kaupungin alueen asukkailta, myös paikallisilta ympäristö- ja luontojärjestöiltä. Pitkä taistelu päättyi lopulta luontoarvojen ja asukkaiden voittoon hallinto-oikeuden päätöksellä 16.2.2011 ja suunniteltu kaava kumottiin.

Tällä hetkellä harjumetsäalue on meille asukkaille entistäkin rakkaampi virkistysalue, jossa ahkerasti käytettyjä polkuja risteilee sinne tänne, jossa kerätään marjoja ja sieniä, jossa voi tavata oravia, rusakoita, monenlaisia lintuja, jopa ketun tai vähemmän suositun supikoiran. Kauniit merimaisemat rannoilta ovat ahkerasti kuvattuja kohteita.     

Tiedän, että useilla paikkakunnilla on käyty ja käydään tälläkin hetkellä vastaavia taisteluja, joissa vastakkain ovat luontoarvot, asukkaiden oikeus ja toive säilyttää arvokkaita rantoja ja virkistysalueita kaikille vapaina kulkea, ja toisella puolella rahanahneus ja tarve nähdä luonto aina ja kaikkialla ainoastaan rahan tuottamisen välineenä. Itselleni tämä oli erittäin rankka mutta opettavainen kokemus, joka teki minusta peräänantamattoman taistelijan sen puolesta, että meillä asukkailla tulee olla oikeus vaikuttaa kaupunkimme ja asuinalueidemme suunnitteluun.
Koko tarinan voit lukea kotisivuilta www.proaijanniemi.net

Tarja Bohm, kieltenopettaja FM
Pro Äijänniemi -kansalaisliikkeen käynnistäjä ja vetäjä
Kotkan kaupunginvaltuutettu 2013-2016
Kaupunginhallituksen varajäsen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
Vasemmistoliiton ehdokas eduskuntavaaleissa 2015 


 

lauantai 20. joulukuuta 2014

Vasemmistoliiton Kotkan joukkue toivottaa kaikille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!


 
Kuvassa vasemmalta: Suvi Silvala ja Voitto-poika, Eeva Dufva, Seija Piipponen-Pekkola, Faruk Abu Taher, Tarja Bohm, Joulupukki, Joona Mielonen ja Pentti Tiusanen.

Ehdokkaina eduskuntavaaleissa 2015:
Suvi Silvala
Seija Piipponen-Pekkola
Faruk Abu Taher
Joona Mielonen
Pentti Tiusanen ja
Tarja Bohm Näytä blogi

torstai 11. joulukuuta 2014

Kotkasta uusi Las Vegas!


Kotkansaaren kaupunkisuunnittelulautakunta päätti asettaa nähtäville Kotkan Kantasataman uuden kaavasuunnitelman. Se todennäköisesti tullaan hyväksymään, koska kenelläkään ei ole riittävää rohkeutta ilmaista julkisesti pelkoaan siitä, että hanke perustuu suurellisiin unelmiin, ei todellisuuteen.

Taustalla päättäjien hiljaisuudelle on varmasti enimmäkseen ns. poliittisen itsemurhan pelkoa, koska hankkeen mielikuvamainonta on ollut niin totaalista.

Kotka tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja, kaupunkimme kehittämistä ja työpaikkojen luomista, mutta mielestäni sitä tarvitaan realistisin perustein ja hankkein.

Päättäjille ei ole toistaiseksi esitetty minkäänlaisia lukuja, vain pitkä rivi englanninkielisten ja siksi vakuuttavilta kuulostavien (?) sijoittajien nimiä, joista ainakin kaupungin johto on hurmaantunut. Meidän on ilmeisesti tehtävä päätöksemme täysin luottaen joulupukkiin Cameron Sawyerin hahmossa. Tämä on totuus, vaikkei sitä kukaan uskalla ääneen sanoa.

Entinen hyvä liikemiespomoni (paikallinen muuten) opetti minulle liikemiestaitojen aakkosia. Hän sanoi, että ei huoltoasemaakaan kannata perustaa sinne missä autot eivät kulje. Näin on. Me olemme suunnittelemassa Kotkansaarelle suurta maanpäällistä ostosparatiisia tietäen, että asukaspohjalla (n.55.000) sen kannattavuus ei tule olemaan lähimainkaan riittävä. Siksi suunnitelman perustana on, että alueelle tulee ympäri Suomea ja Venäjää junilla, autoilla ja laivoilla ostovoimaisia asiakkaita.

Kun tähän yhteen koriin nyt sitten lapataan kaikki Kotkan munat, niin riskit kasvavat ja muut hankkeet seisahtavat resurssien puutteeseen.


Samaan aikaan Jumalniemessä rakennetaan ramppeja 18 miljoonalla - niin mihin?
Ja Karhulassa, Kymissä ja muualla Kotkansaaren ulkopuolella on hiljaista, niin kuin on ollut viimeiset yli 30–40 vuotta ja yhä hiljenee... mutta ketä kiinnostaa? Kotkansaaren ulkopuolella asuu vain n. 42.000 kotkalaista.


Nyt minut sitten haukutaan pessimistiksi. Sillä lailla politiikassa toimitaan. Luodaan mielikuvia. Pelkkien mielikuvien avulla ei voi tehdä realistisia ja vastuullisia päätöksiä. Rehellisyys tuntuu olevan kadonnut voimavara.

Hanketta ei saisi kritisoida. Kotkassa pitää olla positiivisia. Okei. Kotkasta tulee varmaan uusi Las Vegas. Onnea! Ehtiiköhän kaupunginjohtaja jäädä eläkkeelle ennen sitä?
 
 Tarja Bohm, Kotka 11.12.2013

 

sunnuntai 9. marraskuuta 2014

KOTKAN BUDJETTIKÄSITTELY VALTUUSTOSSA 10.11.2014

Minusta meitä päättäjiä on opastettu kiinnittämään huomiota LIIKAA vain ja ainoastaan palvelujen vähentämiseen. Liian vähän on etsitty budjetista muita kohteita vähennyksiin. Olemme vasemmistoliiton ryhmän kanssa käyneet jo monena päivänä ja iltana ja edelleen käymme sivu sivulta läpi budjettiesitystä.

Minusta sieltä on vieläkin löydettävissä kohtia, joihin puuttua mieluummin kuin vain palvelujen vähentämiseen. Esimerkiksi, vielä ei ole kyseenalaistettu suuria yläpään hallintokuluja (ostopalvelut) tai hirveän suuria panostuksia markkinointiin (Tall Ships Race ja muut vastaavat hankkeet (jotka ovat kivoja, mutta ei tulisi liioitella), eikä varsinkaan Cursorin vuosittain nielemiin suuriin summiin tai siihen, että omalla, kaupungin 100% omistamalla energiayhtiöllämme ei ole koskaan mennyt yhtä hyvin. Olisi hyvä, jos yhtiö, jonka toimintaa tuetaan ja jonka sähkölaskuja maksetaan, ottaisi myös enemmän osaa säästötalkoisiin silloin, kun on tiukat ajat.

Mietin, että onkohan nyt niin, että Kotkassa on olemassa tabuja, joihin ei saisi koskea? Ei pitäisi olla. Keskustelu ja päähuomio on mielestäni nyt budjettikäsittelyn alla kohdistettu liiaksi vain pariin asiaan, ja kaikki muu menee liian helposti läpi ilman kysymyksiä.

Tätä haluaisin painottaa kaikille valtuutetuille evästykseksi huomiseen budjettikäsittelyyn. Asiallista keskustelua ilman populistista vouhotusta, sekä yhteistyötä ja laaja-alaista harkintaa budjetin tasapainotukseen toivoen.

Tarja Bohm 9.11.2014

Kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliitto Kotka

sunnuntai 12. lokakuuta 2014

Säästettävä on, mutta miten ja mistä

Meille päättäjille Kotkassa tarjotaan pääasialliseksi säästömenetelmäksi punakynää käteen, jolla meidän toivotaan viivaavan yli palveluja, joista voitaisiin luopua.  Valitettavaa on, että tämä lähtökohtainen tarkastelutapa ei paranna kaupungin omien palvelujen tasoa, vaan heikentää sitä. Oletetut säästötkään eivät kestä kokonaistarkastelua.  

Meitä ohjaillaan liikaa siihen, että säästöjä tehdään viivaamalla yli kokonainen palvelu (esim. Karhulan muistisairaala) tai vähentämällä henkilökuntaa, kun sen sijaan olisi tarkasteltava palvelujen sisältöä, mahdollisia päällekkäisiä toimintoja ja esimerkiksi sitä, ohjataanko vaikkapa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvitsijat suoraan oikeaan palveluun?

Esim. käydessämme päättäjien kanssa keskustelemassa henkilökunnan kanssa pitkäaikaistyöttömiä palvelevassa yksikössä (Väylä), tuli henkilökunnalta lukuisia konkreettisia ehdotuksia, joiden korjaus tuo säästöjä ja järkeistää toimintoja.

Olen varma siitä, että monen muunkin palveluorganisaation sisällä on tietoa ja osaamista siitä, kuinka toimintoja voidaan kehittää ja siten saada säästöjä.  Väylän henkilökunnan esittämät kysymykset ja toiminnan parannusehdotukset on viety edelleen palvelujohtajalle, jonka vastaus oli: ”kiitos, olemmekin juuri palkkaamassa konsultit tutkimaan tätä asiaa”.

En ymmärrä, miksi kaupungin omat virkamiehet yhteistyössä kunkin organisaation kanssa eivät pysty itse tällaisia hyvin konkreettisia ongelmakohtia käymään läpi, ilman kulloinkin 30.000 eurolla palkattavaa ulkopuolista konsulttia.  Konsulttityön hinta tehtävässä kuin tehtävässä tuntuu olevan lähes aina tuo 30.000 €, johon summaan asti virkamiehen päätäntävallassa on konsulttisopimusten solmiminen. Konsulttipalkkiot hukutetaan sitten hallinnon kokonaiskuluihin.

Pyynnöistä huolimatta selvitystä konsulteille maksettujen palkkioiden määristä vuositasolla emme ole pyynnöistä huolimatta koskaan saaneet.

Säästöjä on saatu aikaan suurimmalta osin väkeä vähentämällä. Suuri osa irtisanotuista on joutunut työttömyyskortistoon, jolloin tämä ei ole kaupungille säästöä.   
Vetoan valtuustoryhmiin, jotta yhdessä päättäjinä ottaisimme enemmän ohjia omiin käsiimme. Nyt tilanne vaikuttaa kovin kokoomuslinjaiselta ja se ei ole erityisesti pienituloisten asukkaidemme edun mukaista

keskiviikko 27. elokuuta 2014

Ukrainan ja Suomen pysyttävä NATON ulkopuolella

Medialla ei ole aikaa tapahtumien taustojen tutkimiseen ja syvempään analysointiin. Tiedotuksen on tapahduttava nopeasti, välittömästi ja ennen kaikkea maksimaalisesti huomiota herättävällä ja myyvällä tavalla. Lähteinä käytetään yksiä ja samoja uutiskanavia. Tämä johtaa yhä mustavalkoisempaan, kärjistetympään ja yksipuolisempaan tiedottamiseen, mikä näkyy myös tiedotuksessa Venäjän ja Ukrainan tapahtumista.

Meitä hallitaan peloilla. Meille luodaan valtamedian ja erityisesti keltaisen lehdistön median avulla kuvaa esimerkiksi siitä, että Venäjä on nyt ainoastaan uhka, suuri karhu, jota pitää pelätä. Kunhan ei vain kävisi niin, että syöksytään karhua karkuun ja suoraan suden suuhun (NATO).
Venäjän rajalla, kuten ei Suomenkaan puolella, ei ole tankkeja eikä sotakaluston suurta keskittymää. Kuvitelkaa, mikä olisi tilanne, jos Suomi kuuluisi NATOon? Silloinhan itärajastamme tulisi erittäin tiukka ja sotakalustoa olisi paljon molemmin puolin rajaa.  Tällainen uhkakuva on paljon pelottavampi kuin nykytilanne, jossa meillä on hyvät suhteet niin itään kuin länteenkin.

 Mihin on kadonnut venäjäntuntemuksemme, josta olemme aina ylpeilleet? Onko uusi sukupolvi sokeutunut sille tosiasialle, että Venäjä tulee aina olemaan rajanaapurimme? Uusi päättäjäsukupolvi tuntuu NATO-kiihkon vallassa olevan Stubbin lailla hurmaantuneen liiaksi amerikkalaisesta maailmanherruutta tavoittelevasta politiikasta. Onneksi tasavallan presidentillä ja ulkoministerillä tuntuu sentään olevan ajatukset maamme turvallisuudesta vielä maan pinnalla. 

 En puolustele Venäjän toimia, Kansainvälisiä lakeja on noudatettava. Venäjä näkee kuitenkin tilanteen NATOn laajentumispyrkimyksenä ja vastustaa Naton laajenemista entiselle omalle alueelleen.  Ukraina on historiallisesti erityinen alue Venäjälle. Se on ”äiti-Venäjä”, josta koko Venäjän entinen imperiumi on saanut alkunsa. NATOn tunkeutuminen sinne, on kerrassaan mahdoton ajatus Venäjälle. Ultimatumien esittäminen pakotteiden muodossa, saa Venäjän vain vastaamaan entistä tiukemmilla vastatoimilla.

 Paras ja kaikkien osapuolten kannalta turvallisin vaihtoehto olisi se, että Ukraina jäisi NATOn ulkopuolelle. Täten Ukraina, yhdessä Suomen kanssa, muodostaisi neutraalin vyöhykkeen idän ja lännen välille. Tässä olisi haastetta tarjolla rauhandiplomatialle.

 

Tarja Bohm, Kotka
diplomikielenkääntäjä, HuK
Kaupunginvaltuutettu (vas,) Kotka
25.8.2014

torstai 21. elokuuta 2014

Jotta totuus ei unohtuisi Hallan tuulivoimaloista

Kotkansaaren ja Hallan tuulivoimalahankkeet saivat alkunsa jo vuonna 2011. Seurasi monia yleisötilaisuuksia ja ELYn vaatima ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA.

Kotkansaari todettiin heti alkumetreillä tuulivoimasijoittamiselle aivan mahdottomaksi, mutta Hallaan voimaloita ajettiin väheksyen lähialueiden asukkaiden huolta asiasta, kunnes viimein nyt, 2014 asialle saatiin lopultakin järkevä päätös.
Ratkaisuun päädyttiin vasta, kun puolustusvoimat tulivat asukkaiden avuksi ja kun kaikki päättävät tahot saatiin oivaltamaan alueen merkitys potentiaalisena alueena kaupunkirakenteen tulevalle kehittämiselle.

Asukasmielipiteille ei vieläkään ole haluttu antaa merkittävää arvoa, vaikka mielipiteet olivat erittäin hyvin perusteltuja ja perustuivat ELYn ja muiden viranomaisten antamiin lausuntoihin, sekä saatuihin kokemuksiin muista toteutuneista vastaavista hankkeista lähialueilla.
Julkisuudessa on myös esitetty virheellistä tietoa siitä, että ELY -keskuksella ei olisi ollut huomauttamista tästä hankkeesta. ELY katsoi heti alkuvaiheessa välttämättömäksi teettää Ympäristövaikutusten arvioinnin tuulivoimaloiden vaikutuksista. Arviossa esitettiin useita kriittisiä näkökulmia hankkeesta. YVAn tarkoitus on toimia ohjeena ja antaa suuntaviivoja päätöksenteolle ja lausunto on voimassa koko hankkeen etenemisajan.

ELY -keskus on (2.8.2013) pyytänyt nähtäväkseen raporttia Hallan maaperätutkimuksesta. Tutkimusta on maanomistaja UPM pitänyt jatkuvasti piilossa, vaikka siihen vedottiin myös esteenä Hallan muulle rakentamiselle. Tutkimusraportti on vihdoinkin saatettava julkisuuteen ja viranomaisten tarkasteluun. 

Tulevaisuus näyttää, ovatko päättäjät asioiden ja faktojen tasalla myös Hietasen teollisuusalueelle suunniteltujen 4 tuulivoimalan kohdalla.  Ne sijaitsevat myös taajama-alueella ja kaupunkirakenteen sisällä.

Kaupunkisuunnittelun perustehtävä on turvata kaikkien sen asukkaiden turvallinen ja viihtyisä elinympäristö samanarvoisesti joka puolella kaupunkia.

 Tämä kaikki, jotta totuus ei unohtuisi. Asiat harvoin ovat täysin mustavalkoisia. Tuulivoima on hyvää ja puhdasta energiaa. Sen oikeasta sijoittamisesta tässä kaikessa on ollut kyse.

Tarja Bohm
kaupunginvaltuutettu (vas.) Kotka
kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen
19.8.2014